Վառելիքային ռեսուրսներ: Առաջադրանք

Image

Կարդալով էներգիայի այդ երեք աղբյուրների մասին պատմող նյութերը, հակիրճ կփորձեմ ներկայացնել դրանք՝ վերջում ներկայացնելով իմ վերլուծությունը։

Ածուխը, որը մոտ երեք հազաար տարի արդեն օգտագործման մեջ է մարդկանց կողմից, ամենաէժանն է։ Ածուխն առաջացել է բույսերի քայքայումից, որոնք աստիճանաբար թաղվել են գետնի տակ, և քանի որ նախկինում կլիման երկրագնդի վրա ավելի տաք է եղել, ապա այդ գործըթացն իրականացել է ավելի արագ տեմպերով։ Continue reading