Էներգամատակարարում

Կարդացի ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի երեսունմեկերորդ գլուխը։ Ընտրեցի <<Էներգամատակարարում>> պայմանագիրը։ Կփորձեմ հակիրճ ներկայացնել այս պայմանագիրը։ Կազմված է տասնմեկ հոդվածից (550-560)։ Մի քանի պայմնագրեր կապված են այլ օրենսգրքի այլ գլուխների հոդվածներ հետ։

Էներգամատակարարման պայմանագիրը կնքվում է գրավոր՝  էներգամատակարարողի և աբոնենտի (սպառողի) միջև։ Սպառողը պարտավորվում է պահել սպառման ռեժիմը, պահպանել էներգետիկ ցանցերի անվտանգությունը։   Continue reading

Advertisements